Η ζωή ξαναρχίζει μετά την ηλικία των 46 ετών
    12/09/2020
    Υποφέρουμε εξαιτίας των σκέψεων και της φαντασίας, όχι εξαιτίας των γεγονότων
    23/09/2020