Σε προκαλούν να τους χωρίσεις γιατί δεν έχουν τα κότσια να το κάνουν οι ίδιο
    26/09/2020
    Δεκάρα δεν δίνω για το ποιος με αντιπαθεί και ποιος με σχολιάζει.
    17/10/2020