Θεόφιλος
    29/09/2020
    Η ζωή είναι σαν τα μαθηματικά. Τίποτα τυχαίο.
    09/11/2020